GO FAST

«MTN Speed was created for writers to whom time of execution is of the utmost importance. Watch HOE and friends take advantage of the high pressure spray paint, through some of the hottest spots of Scandinavia. Go Fast or Go Home!»

A big shout out to Lasse og Geir for the editing (check them out on instagram @lasseoggeir) and big HOE for putting in work.

TARE / MTN Nettbutikk / Mtncans.no

*ADVARSEL: Ulovlig graffiti betraktes som skadeverk, og rammes av straffelovens paragrafer § 291 og § 292. Vi oppfordrer ikke til vandalisme, og ønsker kun å dokumentere denne delen av graffitikulturen. Vi kjenner ikke identiteten til de som utfører eller har utført disse handlingene. Newman Tarestyles / MTN Nettbutikk.

**Du kan kjøpe MTN Speed her: MTN SPEED NORGE